Pyta­nie trzecie w kon­kur­sie miko­łaj­ko­wym brzmi:

  • Proszę podać dwie obecnie najczęściej stosowane techniki wirtualizacji i podać przykłady oprogramowania dla każdego typu.
Odpo­wie­dzi pro­szę prze­sy­łać na adres [email protected]
Powo­dze­nia!

Social Media

Wojciech Marusiak

Cloud Solution Architect at Microsoft
I am an innovative and experienced IT professional with over 13 years in the IT industry.

My experience and skills have been proven by leading vendor certifications like AWS, Alibaba Cloud, VMware, and Microsoft. I contribute to the IT community and I received VMware vExpert 2014 - 2019, vExpert Pro and VMware vExpert NSX 2017 Award.

My blog wojcieh.net - was voted #76 in Top vBlog 2018 contest!

Do what you love, and you’ll never work another day in your life.
Wojciech Marusiak
Social Media