Konkurs pytanie trzecie

Pyta­nie trzecie w kon­kur­sie miko­łaj­ko­wym brzmi: Proszę podać dwie obecnie najczęściej stosowane techniki wirtualizacji i podać przykłady oprogramowania dla każdego typu.

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres konkurs@wojcieh.net

Powodzenia!