Konkurs pytanie drugie

Pyta­nie drugie w kon­kur­sie miko­łaj­ko­wym brzmi: Kiedy i gdzie odbyła się pierwsza konferencja VMworld?

Odpowiedzi proszę przesyłać na adres konkurs@wojcieh.net

Powodzenia!