Virtualstudy – sesje przygotowujące do egzaminu 70-652

Na początku listopada rozpocznie się cykl spotkań w ramach portalu virtualstudy.pl przygotowujący do egzaminu 70-652 TS: Windows Server Virtualization, Configuring.

W ramach spotkań zostaną omówione zagadnienia z egzaminu

Installing Hyper-V (14 percent)

 • Select and configure hardware to meet Hyper-V prerequisites.
  This objective may include but is not limited to: evaluate the existing environment, disk/logical unit number (LUN), memory requirements, correct CPU/BIOS, networking/Network Interface Card (NIC)
 • Configure Windows Server 2008 for Hyper-V.
  This objective may include but is not limited to: identify requirements, deploy Hyper-V with Virtual Machine Manager (VMM), Microsoft Assessment and Planning tool, install on Full, install on Core
 • Configure Hyper-V to be highly available.
  This objective may include but is not limited to: failover clustering, disk structure (RAID, quorum, shared storage), network

Configuring and Optimizing Hyper-V (20 percent)

 • Manage and optimize the Hyper-V server.
  This objective may include but is not limited to: VHD (virtual hard disk) location, snapshot location, Systems Center, Virtual Machine Manager (SCVMM), Authorization Manager, release key, performance monitoring of 2k8
 • Configure virtual networking.
  This objective may include but is not limited to: Virtual Network Manager tool, SCVMM, virtual switches, VLAN tagging, external/private/internal switches
 • Configure remote administration.
  This objective may include but is not limited to: install Hyper-V manager on Windows Server 2008 and Windows Vista; WMI, WinRM, firewall settings, RDP

Deploying Virtual Machines (30 percent)

 • Migrate a computer to Hyper-V.
  This objective may include but is not limited to: from Virtual Server 2005, from third-party (Acronis), from VPC (virtual PC), from Hyper-V (import/export), Intel to AMD virtual machine state, by using SCVMM vNext (P2V and V2V), Integration Services/Virtual Machine additions, Assessment and Planning tool
 • Create or clone a virtual machine.
  This objective may include but is not limited to: prepare guest operating system for duplication (sysprep), differencing disks, copying Virtual Hard Drive (VHD), SCVMM vNext, PXE Boot (legacy network adapter), manage the Self Service portal, Windows Deployment Services (WDS)
 • Create a virtual disk.
  This objective may include but is not limited to: pass-through disks, fixed versus dynamic, differencing disks, IDE versus SCSI, Virtual Hard Disk Wizard
 • Manage templates, profiles, and the image library by using SCVMM vNext.
  This objective may include but is not limited to: ISOs, VHDs, deployment from library

Managing and Monitoring Virtual Machines (36 percent)

 • Monitor and optimize virtual machines.
  This objective may include but is not limited to: Tool: Reliability and performance monitor, Tool: SCVMM, processor, optimize memory, network, disks

 • Manage virtual machine settings.
  This objective may include but is not limited to: DVD/ISO, NIC, Integration Services, state of virtual machines, Hypercall adapter availability requirements, reboot/start options, BIOS, memory, Processor (Windows NT 4.0)

 • Manage snapshots and backups.
  This objective may include but is not limited to: live backups of a VM by using VSS Data Protection Manager (DPM), backup within a virtual machine, snapshots

 • Configure a virtual machine for high availability.
  This objective may include but is not limited to: quick migration, storage redundancy, perform a manual failover, live migration if available, networking redundancy Sesje zostały podzielone następująco:

 • 02.11.2009 g 20:30 Instalacja i podstawowa konfiguracja Hyper-V (Kamil Frankowicz)

 • 09.11.2009 g 20:30 Wdrażanie maszyn wirtualnych (Paweł Badura)

 • 14.11.2009 g 2030 Praca z wirtualnymi maszynami (Karol Stilger)

 • 01.12.2009 g 20:30 Instalacja i podstawowa konfiguracja SCVMM (Wojciech Marusiak)

 • 09.12.2009 g 20:30 Wysoka dostępność wirtualizacji (Kamil Skalski)

 • 10.12.2009 g 20:30 SCVMM Zagadnienia zaawansowane (Dariusz Porowski)

Ja serdecznie zapraszam na moją sesję, która odbędzie się 1 grudnia 2009.

W ramach mojej sesji opowiem o System Center Virtual Machine Manager:

 • Wymagania
 • Komponenty
 • Zarządzanie infrastrukturą (bez klastrów)
 • Konfiguracja i tworzenie maszyn
 • Biblioteka

Aby uczestniczyć w sesjach wystarczy jedynie zarejestrować się na stronie virtualstudy.pl