Konkurs infraXstructure 2017

Page content

Koło fortuny

Oto nadeszła wiekopomna chwila. Rozpoczynamy konkurs infraXstructure 2017 gdzie do wygrania są następujące nagrody:

 • Nagroda za 1 miejsce - 100% zniżka na wejściówke infraXstructure 2017.
 • Nagroda za 2 miejsce - 150 zł w formie bonu/kuponu/dotacji na dowolny wybrany przez użytkownika cel (Amazon, eBay, Playstation Plus, Xbox Live Gold etc.).
 • Nagroda za 3 miejsce - 50 zł w formie bonu/kuponu/dotacji na dowolny wybrany przez użytkownika cel (Amazon, eBay, Playstation Plus, Xbox Live Gold etc.).

Pytania konkursowe

 1. infraXstructure 2017 jest którą edycją konferencji?
 2. Podaj nazwę sesji z poprzednich edycji infraXstructure w której omawiany był produkt VMware NSX.
 3. Podaj nazwę prelegentów którzy brali udział / wezmą udział we wszystkich edycjach infraXstructure.
 4. Podaj tytuł sesji w której prelegenci omawiliali wirtualizację aplikacji w oparciu o technologie Citrix.
 5. Podaj nazwę flagowego produktu technologicznego partnera konferencji infraXstructure 2017.
 6. Dokończ sentencję Macieja Lelusza: “Twarzą polskiego cloudu jest oczywiście…..”.

Regulamin konkursu

 1. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest ‘polubienie’ fanpage na Facebook https://www.facebook.com/wojciehnet bądź na Twitter https://twitter.com/wojciehnet.
 2. Odpowiedzi należy wysyłać na adres email: konkurs@wojcieh.net.
 3. Przystępując do Konkursu Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997) przez wojcieh.net wyłącznie dla celów Konkursu oraz na opublikowanie swojego imienia i nazwiska na liście zwycięzców.
 4. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 4, poz. 27).
 5. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie odpowiedzi na zadawane pytania, na adres e-mail podany na stronie konkursowej. Laureatami zostaną uczestnicy, którzy prawidłowo udzielą odpowiedzi na pytania i uzyskają największą liczbę punktów.
 6. W treści e-maila z odpowiedzią na pytania należy udzielić odpowiedzi na pytania do 4.04.2017.
 7. Nagrody otrzyma 3 pierwszych uczestników konkursu którzy najszybciej nadeślą poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe.
 8. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego (dotyczy nagrody numer 1), ani do zastrzegania szczególnych wartości nagród.
 9. Udział w konkursie oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.