Na początku listopada rozpocznie się cykl spotkań w ramach portalu virtualstudy.pl przygotowujący do egzaminu 70-652 TS: Windows Server Virtualization, Configuring.

W ramach spotkań zostaną omówione zagadnienia z egzaminu

Installing Hyper-V (14 percent)

 • Select and configure hardware to meet Hyper-V prerequisites.

This objective may include but is not limited to: evaluate the existing environment, disk/logical unit number (LUN), memory requirements, correct CPU/BIOS, networking/Network Interface Card (NIC)

 • Configure Windows Server 2008 for Hyper-V.
  This objective may include but is not limited to: identify requirements, deploy Hyper-V with Virtual Machine Manager (VMM), Microsoft Assessment and Planning tool, install on Full, install on Core
 • Configure Hyper-V to be highly available.
  This objective may include but is not limited to: failover clustering, disk structure (RAID, quorum, shared storage), network

Configuring and Optimizing Hyper-V (20 percent)

 • Manage and optimize the Hyper-V server.
  This objective may include but is not limited to: VHD (virtual hard disk) location, snapshot location, Systems Center, Virtual Machine Manager (SCVMM), Authorization Manager, release key, performance monitoring of 2k8
 • Configure virtual networking.
  This objective may include but is not limited to: Virtual Network Manager tool, SCVMM, virtual switches, VLAN tagging, external/private/internal switches
 • Configure remote administration.
  This objective may include but is not limited to: install Hyper-V manager on Windows Server 2008 and Windows Vista; WMI, WinRM, firewall settings, RDP

Deploying Virtual Machines (30 percent)

 • Migrate a computer to Hyper-V.
  This objective may include but is not limited to: from Virtual Server 2005, from third-party (Acronis), from VPC (virtual PC), from Hyper-V (import/export), Intel to AMD virtual machine state, by using SCVMM vNext (P2V and V2V), Integration Services/Virtual Machine additions, Assessment and Planning tool
 • Create or clone a virtual machine.
  This objective may include but is not limited to: prepare guest operating system for duplication (sysprep), differencing disks, copying Virtual Hard Drive (VHD), SCVMM vNext, PXE Boot (legacy network adapter), manage the Self Service portal, Windows Deployment Services (WDS)
 • Create a virtual disk.
  This objective may include but is not limited to: pass-through disks, fixed versus dynamic, differencing disks, IDE versus SCSI, Virtual Hard Disk Wizard
 • Manage templates, profiles, and the image library by using SCVMM vNext.
  This objective may include but is not limited to: ISOs, VHDs, deployment from library

Managing and Monitoring Virtual Machines (36 percent)

 • Monitor and optimize virtual machines.
  This objective may include but is not limited to: Tool: Reliability and performance monitor, Tool: SCVMM, processor, optimize memory, network, disks
 • Manage virtual machine settings.
  This objective may include but is not limited to: DVD/ISO, NIC, Integration Services, state of virtual machines, Hypercall adapter availability requirements, reboot/start options, BIOS, memory, Processor (Windows NT 4.0)
 • Manage snapshots and backups.
  This objective may include but is not limited to: live backups of a VM by using VSS Data Protection Manager (DPM), backup within a virtual machine, snapshots
 • Configure a virtual machine for high availability.
  This objective may include but is not limited to: quick migration, storage redundancy, perform a manual failover, live migration if available, networking redundancy

Sesje zostały podzielone następująco:
02.11.2009 g 20:30 Instalacja i podstawowa konfiguracja Hyper-V (Kamil Frankowicz)
09.11.2009 g 20:30 Wdrażanie maszyn wirtualnych (Paweł Badura)
14.11.2009 g 2030 Praca z wirtualnymi maszynami (Karol Stilger)
01.12.2009 g 20:30 Instalacja i podstawowa konfiguracja SCVMM (Wojciech Marusiak)
09.12.2009 g 20:30 Wysoka dostępność wirtualizacji (Kamil Skalski)
10.12.2009 g 20:30 SCVMM Zagadnienia zaawansowane (Dariusz Porowski)

Ja serdecznie zapraszam na moją sesję, która odbędzie się 1 grudnia 2009.

W ramach mojej sesji opowiem o System Center Virtual Machine Manager:

 • Wymagania
 • Komponenty
 • Zarządzanie infrastrukturą (bez klastrów)
 • Konfiguracja i tworzenie maszyn
 • Biblioteka

Aby uczestniczyć w sesjach wystarczy jedynie zarejestrować się na stronie virtualstudy.pl

Social Media

Wojciech Marusiak

Cloud Solution Architect at Microsoft
I am an innovative and experienced IT professional with over 13 years in the IT industry.

My experience and skills have been proven by leading vendor certifications like AWS, Alibaba Cloud, VMware, and Microsoft. I contribute to the IT community and I received VMware vExpert 2014 - 2019, vExpert Pro and VMware vExpert NSX 2017 Award.

My blog wojcieh.net - was voted #76 in Top vBlog 2018 contest!

Do what you love, and you’ll never work another day in your life.
Wojciech Marusiak
Social Media