Dzisiejszy wpis będzie o imporcie niezaufanych (wygenerowanych samodzielnie) certyfikatów SSL do Windowsa 7 i Ubuntu. Są to obecnie dwa najbardziej popularne systemy.

Certyfikaty SSL służą do szyfrowania danych przesyłanych pomiędzy użytkownikiem a serwerem w sieci Internet. Nie będę wnikał i opisywał co to jest certyfikat SSL a po więcej informacji zapraszam tutaj http://ssl.certum.pl/. Codziennie odwiedzamy wiele stron zabezpieczone certyfikatami SSL i jak sami wiecie część z nich posiada certyfikaty wygenerowane samodzielnie. Jak można rozpoznać takie certyfikaty?

Bardzo prosto 🙂

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet  Explorer

Jak sami widzicie nie jest trudno rozpoznać certyfikaty nie podpisane przez zaufane centrum autoryzujące.

Podobnie wygląda to w Ubuntu.

Jest to według mnie dobra praktyka producentów przeglądarek aby ostrzegać ZU (zwykłego użytkownika) o potencjalnym zagrożeniu. Co jednak jeżeli na 100% wiemy, że strona jest bezpieczna a ostrzeżenia o certyfikatach tylko nas denerwują?

Pokażę filmik jak zrobić to w Windows 7.

W Ubuntu / Linuxie zrobimy to inaczej. Nie będzie filmiku lecz odpowiednie komendy. Wszystkie polecenie wykonujemy oczywiście z poziomu su.

  1. openssl s_client -connect STRONA_ZABEZPIECZONA_SSL:443 |tee STRONA_ZABEZPIECZONA
  2. openssl x509 -inform PEM -in STRONA_ZABEZPIECZONA -text -out STRONA_ZABEZPIECZONA.pem
  3. cp STRONA_ZABEZPIECZONA.pem /usr/share/ca-certificates/STRONA_ZABEZPIECZONA.crt
  4. vi /etc/ca-certificates.conf gdzie dodajemy  STRONA_ZABEZPIECZONA.crt
  5. c_rehash
  6. update-ca-certificates

Po wykonaniu wszystkich komend (gdzie oczywiście w miejscie STRONA_ZABEZPIECZONA_SSL należy podać adres IP albo nazwę dns strony) certyfikat powinien być dodany do systemu. Do wykonania komend w systemie potrzebna jest biblioteka openssl.

Jako działający przykład pokażę stronę z torrentami korzystającą z własnego certyfikatu SSL.

Social Media

Wojciech Marusiak

Cloud Solution Architect at Microsoft
I am an innovative and experienced IT professional with over 13 years in the IT industry.

My experience and skills have been proven by leading vendor certifications like AWS, Alibaba Cloud, VMware, and Microsoft. I contribute to the IT community and I received VMware vExpert 2014 - 2019, vExpert Pro and VMware vExpert NSX 2017 Award.

My blog wojcieh.net - was voted #76 in Top vBlog 2018 contest!

Do what you love, and you’ll never work another day in your life.
Wojciech Marusiak
Social Media